บริการของเราบริษัท โอเบค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด ได้ดำเนินงาน ออกแบบก่อสร้าง
ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบน้ำดี และระบบ Reuse น้ำ หลากหลายประเภท ดังนี้

ระบบบำบัดน้ำเสียอุตสาหกรรม อ่านต่อ

 

ระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน อ่านต่อ

 

ระบบจัดการน้ำดี อ่านต่อ

 

งานออกแบบและที่ปรึกษาด้านระบบบำบัดน้ำเสีย อ่านต่อ

 

Contract Service อ่านต่อ

การออกแบบระบบบำบัด, ระบบบำบัดน้ำเสียของเรา คำนึงถึงความเหมาะสมทางวิศวกรรมซึ่งออกแบบโดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ และชำนาญการด้านระบบบำบัด น้ำเสียเป็นพิเศษซึ่งจะออกแบบระบบบำบัดให้ตรงกับลักษณะของน้ำเสียในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้การบำบัดน้ำเสียได้ผลที่น่าพอใจสูงสุด